سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی طهماسبی‌نژاد – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

چکیده:

یکی از بهترین روش‌های بررسی لایه‌های آبدار و تعیین عمق و ضخامت لایه آبدار و اکتشاف آب زیرزمینی، روش مقاومت ویژه ژئوالکتریکی از نوع سونداژ الکتریکی قائم با آرایه شلومبرژه می‌باشد. تفاوت فاحش بین مقاومت الکتریکی لایه آبدار با لایه پوشاننده و سنگ کفن آن، سبب می‌گردد که به کمک این روش، لایه آبدار از لایه‌های اطراف تفکیک گردد. در این پژوهش بمنظور بررسی لایه آبدار محدوده کشتارگاه صنعتی شهرستان بهبهان واقع در حدود ۱۰ کیلومتری شرق شهرستان بهبهان و تعیین بهتری محل برای حفر چاه و کاهش هزینه‌های حفر با تعیین محل، ۱۰ سونداژ قائم ژئوالکتریکی با آرایه شلومبرژه در طول دو پروفیل برداشت گردیده است. داده‌های صحرایی با در نظر گرفتن لاگ چاهها و اطلاعات زمین‌شناسی منطقه، توسط نرم‌افزار روسی IPI7.63 پردازش و تفسیر گردید. پس از تفسیر منحنی‌های سونداژ، با ترسیم مقاطع ژئوالکتریک، عمق و ضخامت لایه‌های زیرسطحی در نقاط مختلف سونداژ نشان داده شد. در نهایت به کمک اطلاعات زمین شناسی و هیدروژئولوژی منطقه و نیز بر اساس داده‌های حاصل از تفسیر منحنی‌های سونداژ، بهترین محل برای حفر چاه در منطقه مشخص گردید.