سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حاجی شیرین زاده – پژوهشگاه مواد و انرژی
واحد فتاحی – پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

لایه هاینانوتری بر آراییده کبالت / مس / کبالت روی بستر گاهی از تک بلور سیلیکون رشد داده شدند. سطح هر یک از لایه ها پس از رشد به صورت مجزا باروش بازتاب پراش پرتوپرانرژی الکترونی مور بررسی قرار گرفت. اولین لایه اعمالی کاملاً بلورین است و کیفیت لایه های که بعدا اعمال می شوند از این نظر کاهش می یابد. رفتار تغییر مقاومت الکتریکی لایه ها با اعمال میدان مغناطیسی در این ترکیب از لایه ها موردمشاهده قرا رگرفت که می توان را به خواص GMR در این لایه های نازک مغناطیسی نسبت داد.