سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن هاشم نژاد – دانشجوی سازه
عبدالرضا سروقدمقدم – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهران
علیرضا میرزاگل تبار روشن – استادیار دانشکده فنی و مهندسی نوشیروانی بابل، مازندران
مرتضی حسینعلی بیگی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی نوشیروانی بابل، مازندران

چکیده:

عملکرد سازه های فولادی در زلزله های گذشته نشان می دهد که این سازه ها در برابر زلزله آسیب پذیرند. در این مقاله به بررسی لرزه ای ساختمانهای فولادی نامتقارن جرمی درپلان با سیستم مهاربندی طراحی شده بر اساس آیین نامه ۲۸۰۰ ایران ویرایش دوم پرداخته شده است. چنانچه مرکز جرم و مرکز سختی ساختمان بر یکدیگر منطبق نباشند سازه نامتقارن محسوب می شود و در هنگام وقوع زلزله علاوه بر تغییر کلهای انتقالی دچار تغییر شکلهای پیچشی نیز می شوند. روش ارزیابی تحلیل طیف ظرفیت می باشد که با روش تحلیل دینامیکی غیر خطی مقایسه شده و در نهایت عملکرد مدلها مورد ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به تحلیل های انجام شده با احتیاط می توان گفت سازه طراحی شده سطح عملکرد ایمنی جایی را تحت سطح خطر یک جوابگوست.