سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرشاد جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد نجف آباد
مهرداد حجازی – گروه مهندسی نقشه برداری دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

یکی از پارامترهای مهم در طراحی سازه ها، بویژه سازه های بلند، مقاومت، استحکام و چگونگی مقابله آنها با نیرو های جانبی،خاصه نیروی جانبی زلزله می باشد، که این مهم با تعبیه سیستم های مختلف مقاوم درمقابل نیروهای جانبی تامین می گردد، و یکی از مناسب ترین این روشها کاربرد سیستم دوگانه قاب – دیوار است که کاربرد این سیستم در سازه دارای ویژگی های زیادی می باشد،که از اهم آنها موارد زیر است :الف- با کاربرد این سیستم ترکیبی، یکی از موثرترین عناصر مقاوم در مقابل نیروهای جانبی و پیچش بدست می آید، که در این صورت از کارایی دیوار برای جذب عمده نیروهای جانبی و از کارایی قاب برای تحمل بارهای قائم استفاده می گردد .ب- در سیستم های دوگانه، می توان ستون های قاب را بصورت مهاربندی شده کامل طراحی نمود .ج- در بسیاری از حالت ها نیروی برشی قاب ها ممکن است در ارتفاع یکنواخت باشد، لذا می توان قابهای کف را به صورت تکراری در ارتفاع بکار برد که این امر موجب اقتصادی تر شدن طرح نیز می گردد .د- مقادیر لنگرهای خمشی ستون های قاب و نیز دیوارهای برشی در سیستمهای مرکب کمتر از حالت عملکرد تکی آنها می باشد همچنین در این سیستمها قسمتی از خمش با تبدیل به نیروی محوری در ستون ها قابل موازنه با نیروهای حاصل از وزن سازه می باشد .در این مقاله ضمن بررسی رفتار سازه های شامل سیستم دو گانه قاب خمشی و دیوار برشی , مواردی از قبیل ارتفاع اپتیمم دیوارهای برشی، اثر دیوارها بر رفتار اجزاء سازه و نیز عوامل موثر بر رفتار دیو ارهای برشی، مورد بررسی قرار گرفته است