سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسماعیل فرزانگان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن،شبکه شتابنگاری کشور،بزرگر
حسین میرزایی علویجه – کارشناس مسئول شبکه شتابنگاری کشور؛مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن؛بزرگ
فریدون سینائیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن،شبکه شتابنگاری کشور،بزرگر

چکیده:

سرزمین ایران در پهنه ای از گیتی قرار گرفته که از لحاظ لرزه زمین ساختی بسیار پر تکاپو بوده و هر از چند گاهی ریداد زمین لرزه ای حتی با بزرگی متوسط بخسی از این سرزمین را ویران و عده ای را به ک ام نیستی می کشاند .نکته حائز اهمیت که ناشی از تجربه چندین ساله نگارندگان از بازدید مناطق زلزله زده است ،سهولت نسبی تخریب منازل مسکونی است که بعضاً باعث تعجب مشاهده کنندگان آشنا با اثرات پدیده زمین لرزه در کشور ما می گردد .در این میان جزیره بزرگ قشم در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ شاهد رویداد زمین لرزه های متعددی بوده است که نسبت به روند
لرزه خیزی دهه اخیر تغییرات زیادی در تعداد و بزرگی رویدادهای ثبت شده مشاهده می گردد .شبکه ملی شتابنگاری کشور از مجموع زمین لرزه های رویداده از تاریخ ششم آذر ۱۳۸۴ تا ۳۱ مرداد ۱۳۸۵ دهها شتا بنگاشت ثبت کرده است که مجموعه ارزشمندی از داده های جنبش نیروند زمین را در اختیار پژو هشگران می گذارد .در این مقاله ضمن بررسی ویژگیهای لرزه زمین ساختی این جزیره به بررسی زمین لرزه های رویداده در آن پرداخته و ویژگیهای داده های جنبش نیرومند زمین آن را مشروحاً بررسی خواهیم نمود