سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرانک بیاتی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی تکتونیک
محمدرضا قاسمی – دکتری زمین شناسی ساختمانی
سیدمحمد موسوی روح بخش – دکتری چینه شناسی

چکیده:

تاقدیس شماره ۱ یکی از تاقدیسهای هفتگانه بخش جنوب باختری دریای کاسپین است که چاه خزر -۱ در یال جنوب خاوری آن درسال ۱۳۶۸ به عنوان اولین چاه دریایی در بخش ایرانی کاسپین حفاری شده است. مطالعات زمین ساختی و بررسی دو نیمرخ لرزه ای ( خاوری – باختری و شمالی – جنوبی ) که از محل چاه خزر -۱ می گذرند نشان میدهد سازوکار چین خوردگی در لایه های (اشکوب چلکن ، اشکوب آقچه گیل، اشکوب آپشرون) از نوع باکلینگ (buckling) و در مجموع واحدها از نوع لغزش خمشی (flexural slip) است. برپایه تغییر مایه بازتابهای لرزه ای و توصیف بازتابها از نظر دامنه پیوستگی و بسامد سه دوره شرایط رسوبگذاری شامل رودخانه ای، دلتایی و دریایی از ابتدای ته نشست سری بهره ده ( سنگ مخزن) تا پیشروی آقچه گیل ( سنگ پوشش ) و آپشرون شناسایی شده است.