سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیرحسین کازرانی فراهانی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد بیوالکتریک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی
سیدمحمد فیروزآبادی – دانشیار گروه فیزیک پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
گیتی ترکمان – استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشگاه تربیت مدرس
سکینه گلجاریان – مربی گروه فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده:

در این مطالعه مؤلفه های اصلی رفلکس H ، قبل و بلافاصله بعد از اعمال تحریک TENS مورد بررسی قرار گرفت. ۱۱ زن سالم غیر ورزشکار بین سنین ۲۰ تا ۳۵ سال، یکبار در گروه کنترل و دو بار در گروه آزمایش، مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحریک الکتریکی سطحی ستون فقرات به دو صورت دو قطبی و سه قطبی به مدت پانزده دقیقه، به نمونه ها اعمال شد، و رفلکس Hقبل و بعد از تحریک ثبت گردید. حداقل یک مؤلفه اصلی به دست آمده از تمام حالات، از لحاظ شکل، مشابه شکل موج فیزیولوژیکی رفلکس H بود. در تمام حالات، شامل گروههای کنترل و آزمایش، قبل و بعد از اعمال تحریک TENS دو قطبی و سه قطبی، سه مولفه اصلی به دست آمد.