سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیده انوشه رستمکلایی – دانش آموخته کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر، دانشجوی کارشنا

چکیده:

سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمان، بسته های نرم افزاری هستند که پردازش عملیات را در سازمان به صورت یکپارچه و همزمان در بخش های مختلف سازمان از تامین کنندگان تا مشتریان انجام می دهند. تامین کنندگانERP نرم افزارهای یکپارچه قابل ترکیب بندی را ارئه کرده‌اند که راه موثری برای عرضه تجارب کسب و کار از طریق نرم افزار محسوب می شود.
امروزه سیستم‌های ERP در بخش خدمات نیز با سرعت به کارگرفته شده اند. جهانی شدن خدمات و پیشرفت سریع تکنولوژی به دلیل فناوری اطلاعات و ارتباطات، فشار زیادی بر شرکت های خدماتی برای رقابت بیشتر و ارائه خدمات نوین وارد کرده است. اهمیت سیستم‌های ERP در صنعت بانکداری نیز رو به افزایش است.ERP در بانک ها ابتدا در بخشهای مدیریت منابع انسانی و حسابداری به کار گرفته شد و اکنون در حال گسترش به سایر مراکز است. مهمترین محرک بانک ها در توسعه سیستم ERP افزایش شفافیت و کیفیت اطلاعات و افزایش در بهره وری فرآیندهای کسب وکار است.
در این مقاله تلاش شده است پس از بررسی و مراجعه به اطلاعات بانک هایی که این نرم افزار را به کارگرفته اند و تامین کنندگان این نرم افزار در حوزه بانکداری، با شناسایی ماجول هایی که بانک ها در استفاده از آن ها بیشترین تمایل را نشان می دهند، خصوصیات ماجول ها و فرآیند های تحت پوشش آن ها و تاثیراتی را که به کارگیری این ماجول ها بر عملکرد بانک ها می گذارد؛ شناسایی شود.