سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عاطفه نیمروزی –
محمدهاشم امامی –
غلامعلی معاف پوریان –

چکیده:

ایده‌های متفاوت مطرح شده در خصوص ماهیت سنگ‌های ماگمایی-رسوبی در حاشیه غربی شهر مشهد به ویژه سنگ‌های مافیک – الترامافیک این سری با مضامین زئودینامیکی متفاوت همراه می‌باشد. در مدلی که سنگ‌های الترامافیک به عنوان بخش‌هایی از گوشت سینه اقیانوسی در نظر گرفته شده‌اند مجموعه مورد بحث تحت عنوان افیولیتی های مشهد و به عنوان نشانه‌ای از زمین درز پالئوتتیس بررسی گردیده. این مدل با توجه به تعریف مشخص ارائه شده جهت افیولیتی ها و فقدان بسیاری از واحدهای سنگی ملاحظه شده در سری‌های افیولیتی و همچنین ضخامت نسبتاً کم توالی چندان قابل دفاع به نظر نمی‌رسد. در مدلی دیگر سنگ‌های مافیک – الترامافیک به عنوان گداز های زیر دریایی که به تناوب دوران یافته و همراه با نهشته های رسوبی مربوط به محیط نسبتاً عمیق دریا کیتسبی آتش‌فشانی – رسوبی را تشکیل داده‌اند در نظر گرفته شده‌اند. مطالعات صحرایی و پتروگرافی ی ما شواهدی را فراهم ساخت که از ماهیت آتش‌نشانی سنگ‌های ماگمایی حکایت دارد. برای مثال می‌توان به مشاهده سیماهای بالشی، اتوبالشی این و بافت آفانتیک گداز ها و همچنین وجود بقایای از شش اولیه کلریتی شده در فاصله بین دانه‌های الیوین شکل دار در صحنه‌های الترامافیک اشاره نمود.