سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا زارعی سهامیه – دکتری پترولوژی
حامد ملکمحمدی – دانشجوی پترولوژی
حمیدرضا محب علی – فوق لیسانس پترولوژی

چکیده:

محدوده موردمطالعه کلات رشم جزئی از چهارگوش ترود می باشد که از لحاظ موقعیت زمین شناسی این منطقه بخشی از زون ایران مرکزی است. براساس آنالیز های حاصل از تجزیه شیمیایی سنگها و مطالعات میکروسکوپی ترمهای مختلف سنگهای منطقه شامل بازالتیک آندزیت، آندزیت، تراکی آندزیت، داسیت و ریولیت می باشند که به صورت ولکانیک (برشی و گدازه) در منطقه تظاهر نموده است. شواهد آلایش ماگمایی در مقیاس میکروسکوپی درسنگهای آتشفشانی منطقه که شامل پدیده جذب شدگی، بافت غربالی و … مشاهده می شود.