سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدرضا عابدین مطلق – دانشجوی کارشناسیی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
منصور مجتهدی – دانشگاه تبریز، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
محسن موذن – دانشگاه تبریز، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
احمد جهانگیری – دانشگاه تبریز، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

چکیده:

توده گرانیتوئیدی شاه آشان داغ از جمله توده های گرانیتوئید به سن پس از ژوراسیک – قبل از الیگوسن واقع در زون البرز – آذربایجان می باشد. این توده دارای ترکیب آلکالن گرانیت دانه ریز تا دامنه متوسط و برنگ قرمز گوشتی است بر اساس بررسی های ژئوشمیایی در فشار لیتوستاتیک ۴ کیلوبار ویا بیشتر در شرایط نسبتا خشک تشکیل گردیده است. با توجه به مطالعات زمین شناسی، پتروگرافی و ژئوشیمیایی ، توده گرانیتوئیدی شاه آشان داغ از جمله گرانیتوئیدهای غیر کوهزایی می باشد.
مطالعات ژئوشیمیایی نشان می دهد که منشاء این توده به احتمال زیاد از ذوب بخشی سنگ کادر تونالیت / گرانودیوریت با تفریق بلوری ۳۰ تا ۴۶ درصد باشد.