سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

راضیه گرامی – دانشجوی دامپزشکی،دانشکده دامپزشکی،دانشگاه شهرکرد
فرزانه کریمی – دانشجوی دامپزشکی،دانشکده دامپزشکی،دانشگاه شهرکرد
خداداد پیرعلی خیرآبادی – بخش پاتوبیولوژی،دانشکده دامپزشکی،دانشگاه شهرکرد

چکیده:

در این مطالعه میزان شیوع عفونت های مایکوپلاسما آگالاکتیه در گله های گوسفند استان چهارمحال و بختیاری بررسی و جمعا پنجاه وچهار نمونه شیر و چهل و هفت نمونه ملتحمه ی چشم از میش های سالم از بیست وشش گله جمع آوری شد و روش واکنش زنجیره ای پلیمراز روی نمونه ها انجام گرفت
نتایج حاصل از این مطالعه،جداسازی و تشخیص مایکوپلاسما آگالاکتیه از بیست رأس از صدویک حیوان مورد آزمایش قرار گرفته را مورد تایید قرار داد،به عبارت دیگر نوزده و هشت دهم درصد از جمعیت گله ها،مثبت قلمداد شد . دوازده تا از پنجاه و چهار نمونه ملتحمه ی چشم _ یعنی بیست و دو و دو دهم درصد _ و هشت تا از چهل و هفت نمونه شیر _ یعنی هفده درصد _ مثبت بودند . به طور کلی نمونه های بیست گله از مجموع بیست و شش گله مثبت بود . همچنین هفتاد و هفت درصد گله های گوسفند در این منطقه حداقل یک آلودگی ناشی از مایکوپلاسما آگالاکتیه داشتند . نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که نزدیک به بیست درصد گله های گوسفند موجود در استان چهارمحال و بختیاری مبتلا به بیماری آگالاکسی هستند