سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی فرهنگ عفاف و حجاب
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
علی نوری – دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، واحد آزادشهر
فاطمه زرقی – دانش آموخته کارشناسی ارشد اخلاق و تربیت اسلامی، واحد آزادشهر
احمدرضا مهدوی – دانش آموخته کارشناسی ارشد برق (قدرت)، واحد علی آباد کتول

چکیده:
بدون تردید یکی از محورهای زندگی قرآنی حجاب و عفاف است. حجاب و عفاف از جمله واژه های پرکاربرد فرهنگ دینی و ملی ما محسوب می شود. در ادیان و مذاهب الهی نیز حجاب و عفاف دارای جایگاه خاصی است و در دین مبین اسلام نیز به آن تصریع و یکی از احکام مسلم دین شناخته شده است. قرآن کتاب جامعی است که برای همه امور و همه شئون زندگی بشر در تمامی دوران و اعصار قانون و آداب آورده است تا بشر بتواند راه هدایت را از ضلالت تشخیص دهد. حجاب مظهر حیا، عفاف، ایمان، تقوا، شرف، پاکی، فضیلت و شایستگی است. از جمله مسائل مهمی که در قرآن بر آن تأکید شده لزوم پوشیدگی زن در برابر مرد بیگانه است این مسئله به نیمی ازمردم جامعه مربوط می شود. در گذر زمان، متفکران مسلمان مختلفی، به تحقیق و بررسی در این باره و بیان دیدگاه ها پرداخته اند. شهید مطهری، از معدود دانشمندانی است که توانسته است گام های بلندی در راستای تبیین و ارائه مکتب ؟؟؟؟ قرآن بردارد. بر این اساس، این مقاله به دنبال بررسی مبانی حجاب و عفاف این ارزش والای اسلامی و ایرانی در قرآن از دیدگاه شهید مطهری است.