سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی یادگاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند
علیرضا ابراهیمی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

اتصال انفجاری تیتانیم / فولاد زنگ نزن بخاطر تلفیق استحکام فولاد زنگ نزن درکنار مقاومت به خوردگی تیتانیم کاربردهای فراوانی در صنایع نفت، پتروشیمی ، شیمیایی و هوا فضا دارد در پژوهش حاضر جنبه های میکروسکوپی فصل مشترک اتصال انفجاری تیتانیم تجاری نوع ۲/ فولاد زنگ نزن ۳۰۴L مورد بررسی قرارگرفت. برای این منظور فصل مشکرت اتصال با استفاده از میکروسکوپ نوری SEM ، انالیز XRD,EDX ارزیابی شد. استحکام کششی این اتصال اندازه گرفته شد و با نتایج گزارش شده از اتصال نفوذی این دو جزء مقایسه شد. جمع بندی کلی این تحقیق نشان داد که استحکام بهتر اتصال انفجاری در مقایسه با نوع نفوذی آن ناشی از عدم تشکیل ترکیبات بین فلزی ترد در فصل مشترک اتصال است.