سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید نظری – کارشناس ارشد شیمی تجزیه – کارشناس پژوهش
مهدی صالحی راد – کارشناس ارشد شیمی آلی – کارشناس پژوهش
علی حمزه لویی – کارشناس ارشد شیمی تجزیه – مربی پژوهش

چکیده:

در این مقاله، شرایط واکنش ترانس استرفیکاسیون شامل کیفیت روغن، نسبت مولار متانول به روغن گیاهی، نوع و غلظت کاتالیزور بازی ، دما و زمان واکنش که روی بازد ه و کیفیت محصول استرهای تولید شده تاثیر دارد، بررسی شده است. همه روغن های مورد بررسی در حضور پتاسیم هیدروکسید ۱/۴% دمای ۲۵ درجه سانتی گراد ، نسبت مولار ۶:۱ (روغن به متانول) و زمان ۲۴۰-۳۰ دقیقه بطور موفقیت آمیزی واکنش ترانس استریفیکاسیون را انجام داده و می توان از آنها به عنوان سوخت در موتورهای دیزلی استفاده کرد.