سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی محمدخانی – موسسه حقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

نشاسته دو لاین از جو بدون پوشینه با سه روش مختلف استخراج گردید. درصد امیلوزانها توسط متدی که اخیرا برای ۲ تا ۳ بذر غلات ادیت شده بود تعیین گردید. این آزمایش یک سطح آماری فاکتوریل (۳ در ۲ یا ۳ تکرار) بکار گرفته شد.