سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
زهره محمدخانی – دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی(نیشابور)
هدی هنرمند – دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی(نیشابور)
مرتضی زیلایی – دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی(نیشابور)
سیدرضا طالبیان – استادیار دانشگاه امام رضا(ع) مشهد

چکیده:
سیستم شمارش لگاریتمی واقعی (LNS)عمل ضرب راسریع ارائه می دهد اما پر هزینه است. انتقال و متدهای جدید دستوری اجازه می دهند LNS ALU های حقیقی با دقت معقول و منطقی در زمینه برنامه ریزی گیت های قابل برنامه-ریزی FPGA قدم بردارند. مجموعهLNS (CLNS) یک کلیتی ازLNS است که نشان دهنده مجموع مقادیردرفرمlog-polar (لگاریتم محوری) می باشد. با این حال پیاده سازی CLNS ،کم حجم تر از روشهای مستطیلی شکل سنتی،کاهش گذرگاه و ارزش حافظه درFFT است. CLNS های سابق گرچه آهسته تراز روشهای اساسی Cordic مبتنی بر هزینه بودند. در این مقاله؛ یک الگوریتم اضافی جدید برای اضافات لگاریتم قطبی(log-polar )، براساس یک ارزش واقعی LNS ALU موجودپیشنهادمی شود. ارزش LNS حقیقی، سیستم عددی لگاریتمی پیچیده، الگوریتم افزایش CLNS جدید، جستجو تابع مستقیم، روش با دقت پایین، سنتز واحد بهینه شده: کتابخانه ای FP- HOTNM- FLOPOCO- پردازشگر CLNS- مبادله ی زمان/ناحیه- تقریب sin جدید و در نهایت شبیه سازی سیستم ارائه شده.