سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد آذربایجانی – کارشناس ارشد سازه، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران
ایرج محمود زاده کنی – دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران

چکیده:

با توجه به اینکه حملات تروریستی در سالهای اخیر شکل وسیعتری به خود گرفته و اکثر این حملات بصورت بمبهای حجیم منفجر شده در اطراف ساختمانها می باشد که منجر به خسارات جانی و سازه ای می گردد و نیز از آنجایی که نمی توان بطور کامل از وقوع چنین رخدادایی جلوگیری کرد؛ دراین مقاله سعی گردیده است، راه کارهای کلی سازه ای برای کم کرن خسارتهای جانی و سازه ای در ساختمانها بر اثر این حملات ارائه گردد. از جمله این راهکارهای سازه ای می توان به استفاده از کابلهای نگه دارنده برای جلوگیری از گسیختگی زنجیره ای کفها، استفاده از دیوارهای برشی کامپوزیت و در نهایت طراحی قابهای خمشی با شکل پذیری بالا به نحوی که ساختمان هم در برابر فشار و انفجار وارد بر کل ساختمان و هم در برابر شوک زمینی ناشی از انفجار بتواند به نحو مطلوبی عمل نماید؛ اشاره نمود.در این مقاله با انجام تحلیلهای مختلف بر روی دو دیوار برشی که یکی بصورت دیوار برشی بتن آرمه معمولی و دیگری دیوار برشی کامپوزیت می باشد، به عملکرد این دیوارها در برابر بارگذاری ناشی از انفجار پرداخته شده است.