سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
حسین واحد مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده علوم انسانی دانشگاه پیام نور واحد قشم، ایران
کریم منصوری عباسیه – کارشناس حسابداری، دانشگاه ازاد اسلامی واحد زابل، ایران

چکیده:
این مقاله به بررسی تأثیرات محافظه کاری بر گزارشات مالی می پردازد. محافظه کاری حسابداری در گزارشگری مالی دارای دلایل اقتصادی می باشد، و چهار عامل زیر در شکل گیری آنها بیان می شود : ۱ – قرارداد بین شرکت و اشخاص که در استخدام آن هستند (مانند مدیران) و همچنین قراردادهایی که بین شرکت و طرف های خارج از شرکت وجود دارد (تفسیر قراردادی محافظه کاری)، ۲ – افزایش در هزینه های دعاوی قضایی (تفسیر دعاوی قضایی محافظه کاری)، ۳ – دیدگاه قانون گذاری حسابداری (تفسیر قانون گذاری محافظه کاری)، ۴ – ارتباط بین سود گزارش شده و مالیات (تفسیر مالیاتی محافظه کاری)، در این تحقیق پس از بیان تعاریف مختلف و تجزیه و تحلیل محافظه کاری در حسابداری و همچنین بیان استانداردهایی که با محافظه کاری همراه است، به بررسی انتقادات در مورد وجود محافظه کاری در گزارشگری مالی پرداخته شده است. روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد و همچنین با گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و برخی مقالات در زمینه محافظه کاری، همراه می باشد. نتایج نشانگر این موضوع می باشد که مدیران و مالکان موسسات تجاری تمایل به اعمال احتیاط (محافظه کاری) در گزارشگری مالی خود دارند.