سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اکبر برکسه – شرکت فرآب – پیمانکار عمومی نیروگاههای آبی ایران

چکیده:

تعیین محدوده تغییرات ولتاژ ( تپ ) در ترانسفورمرهای نیروگاهی از اهمیت خاصی برخوردار است . محدودیت اصلی در تولید یا مصرف توان راکتیو در ژنراتور بوسیله منحنی قابلیت کار ژنراتور (capability curve) مشخص می شود . بدین جهت نه از جهت فنی و نه به لحاظ اقتصادی، اضافه شدن محدودیتی دیگر توسط ترانسفورمر به ژنراتور صحیح نمی باشد . عمده ترین مشکل در صورت عدم تعیین مناسب محدوده تغییرات ولتاژ در ترانسفورمرهای نیروگاهی، ایجاد همین محدودیت مضاعف بر ژنراتور در تولید یا مصرف توان راکتیو می باشد . در عمل، اطلاعات موجود از ترانسفورمر، در هنگام مطالعه اولیه طرح محدود می باشد و بسیاری از پارامترهای ترانسفورمر در این مرحله موجود نیست . این مقاله در پی ارائه شیوه ای عملی در جهت تعیین محدوده تغییرات ولتاژ ترانسفورمرهای نیروگاهی می باشد . در این زمینه ابتدا منحنی قابلیت کار ژنراتور بعنوان پایه اصلی بحث، معرفی می شود . سپس باتوجه به مدل الکتریکی نیروگاه و منحنی قابلیت کار ژنراتور، منحنی تغییرات توان راکتیو ژنراتور با ولتاژ ژنراتور ( با لحاظ کردن اثر ترانسفورمر ) رسم خواهد شد . در ادامه تأثیر متغیرهای مختلف شبکه و ترانسفورمر بر روی این منحنی بررسی می شود و سپس یک نمونه عملی ( نیروگاه سد مسجد سلیمان ) – در جهت کار بر روی متغیرهایی که امکان تغییر آنها به لحاظ عملی وجود دارد – مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .