سال انتشار: ۱۳۶۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الیاس رحیم زاده رفوئی – دفتر مهندسی تولید شرکت توانیر

چکیده:

در دهه اخیر پیشرفت های قابل توجهی در جهت تطبیق بهتر کار توربین های بخاری با سیستم های خنک کننده خشک صورت گرفته و با طراحی و ساخت پره های انتهائی جدید امکان بهره برداری نرمال از توربین ها در محدوده وسیعی از تغییرات درجه حرارت هوا میسر گردیده است .
استفاده از توربین های طرح معمول با انجام اصلاحاتی چون حذف پره های انتهائی برای کار با سیستم های خنک کننده خشک عملی است . ولی کاهش راندمان سیکل و کاهش قابلیت اطمینان بهره برداری از واحدهای محسوس می باشد . اکثر توربین های پیشنهاد شده برای توانیر در نیروگاههای باسیستم خنک کننده خشک از این جمله می باشند . در این مقاله سعی می شود که محدودیت های توربین های طرح معمول در ارتباط با سیستم های خنک کننده تر و یا خشک تشریح شده وبررسی اجمالی از نمونه هائی در شرکت توانیر صورت گیرد .