سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرداد فرخی – آموزشکده بهداشت رشت

چکیده:

بیشتر از یک قرن است که گروه کلیفرم به عنوان شاخص کیفیت میکروبی آب مورد استفاده قرار گرفته است و هنوز هم پر کاربردترین شاخص می باشد. با پیشرفت علوم باکتری شناسی آب در چند سال گذشته استفاده از این گروه از چندین جهت مورد سوال و تردید قرار گرفته است. مهمترین نکات بحرانی در مورد استفاده از این گروه عبارتند از:۱- رشد مجدد در محیطهای آبی ۲- رشد مجدد در شبکه توزیع آب ۳- توقف رشد آنها توسط رشد باکتریهای زمینه ای ۴- نشانگر نبودن برای یک خطر بهداشتی ۵- عدم وجود همبستگی بین کلیفرمها و تعداد پاتوژنها ۶- عدم وجود رابطه بین کلیفرمها و تعداد ویروسها و تک یاخته ها . در این مقاله برخی از مهمترین محدودیتهای فوق بررسی گردیده است. با اطلاعات روشنی که امروزه موجود است معلوم می شود که گروه کلیفرم به تنهایی برای ارزیابی کیفیت آب آشامیدنی کافی نیست.