سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

افشین تکدستان – عضو هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز – گروه مهندسی بهداشت محیط
علی ترابیان – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران –دانشکده محیط زیست گروه مهندسی محیط زیس
نعمت الله جعفرزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز – گروه مهندسی بهداشت محیط

چکیده:

مواد آلی موجود در منابع آب بویژه آبهای سطحیمنشا طبیعی و مصنوعی دارند. مواد آلی با منشا طبیعی ( NOMs ) ناشی از تجزیه و تخریب مواد آلی طبیعی از جمله گیاهان آبزی و جلبکهای موجود در منابع آب سطحی و مواد آلی مصنوعی (SOCs ) ناشی از فعالیتهای مختلف شهری ، صنعتی و کشاورزی می باشند . از این میان مواد آلی طبیعی ناشی از تجزیه گیاهان آبزی در حین تصفیه آب در فرایندهای گندزدایی توسط کلر به محصولات فرعی حاصل از گندزدایی (DBPs ) نظیر تری هالومتانهای سرطانزا تبدیل میشوند و از طرفی مواد آلی مصنوعی نظیر حلال ها ، آفت کشها ، هیدروکربنهای حلقوی چند هسته ای (PAHs ) و پلی کلروبی فنیل ها (PCBs ) و… مشکل عمدهبهداشتینظیر سرطانزایی ، موتانوژنیک و تراتوژنیک را در انسان ایجاد میکنندکه بسیاری از این ترکیبات در منابع آب سطحی کشور تشخیص داده شده است .اکثر تصفیه خانه متداول آب کشور قادر به حذف این ترکیبات خطرناک از منابع آب نیستند.بنابراین نیاز به انتخاب منابع آب جدید و کنترل انواع پسابهاو همچنینتعدیل و طراحی واحدهای تصفیه اضافیجهت کنترل این آلاینده ها میباشد.
از طرفی سازمانهلی مختلفی ازجمله سازمان محیط زیست (EPA ) ، سازمان جهانی بهداشت (WHO ) و آژانس بین المللی تحقیقات سرطان (IARC ) استاندارد و مقررات ویژه ای در خصوص حضور انواع مختلف این ترکیبات آلی سرطانزا و ضع نمو ده اند.
هدف از ارائه این مقاله شناخت انواع ترکیبات آلی سرطانزا موجود در منابع آب و راههای ورود به آب آشامیدنی و روشهای کنترل آن درمنابع آب و تصفیه خانه های آب مطابق با استانداردهای وضع شده میباشد.