سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رامین کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی – دانشگاه اصفهان

چکیده:

گرچه امروزه اغلب مخازن چند منظوره هستند ولی وظیفه اصلی آنها بدون در نظر گرفتن اندازه شان، نگهداری جریان آب به منظور متقاعد کردن نیازهای متفاوت مصرف کننده می باشد. بدون تردید یکی از فاکتورهای مهم در تعیین محل سدها، بررسی خصوصیات زمین شناسی مخزن و تعیین شایستگی های مخزن جهت نگهداری جریان آب می باشد.
از مهمترین پارامترهایی که در انتخاب مخازن مورد تحلیل واقع می شوند عبارتند از : نشت از مخزن، پایداری کناره های مخزن و رسوبگذاری در مخزن. این مقاله ضمن تعریف و شناخت پارامترهای فوق، با نگرشی ویژه بر مخزن سد خرسان I، این مسائل ار موردارزیابی قرار داده، پیشنهاد لازم جهت مطالعات بعدی را با توجه به سایت مورد نظر ارائه میدهد.