سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

ماریا امیر زاده – دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده علوم زمین
فیض نیا – دانشگاه تهران – دانشکده منابع طبیعی

چکیده:

سازند سروک واحد کربناتی از گروه بنگستان باسن آلبین – تورونین می‌باشد که با دو رخسار نریتینگ و پلازیک در حوزه زاگرس شناخته شده است. جهت ارائه مدل محیط رسوب‌گذاری دیرینه این سازند یک برش اصلی در چاه شماره ۱۲ میدان نفتی کرنج و شش برش کمکی در میدان‌های خوبز (چاه شماره یک) دودرو (چاه شماره یک) که (چاه شماره یک) شوروم (چاه شماره دو) ریگ (چاه شماره چهار) و مختار (چاه شماره یک) انتخاب گردید و کلیه نمودارهای شاهد پیمانی موجود همراه با مقاطع نازک میکروسکوپی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. میکروفاسیس های موجود متعلق به چهار محیط دریایی باز، سد ، لاگون و پهنه کشندی می‌باشند. منشأ آهک های خالص، جل تکوینی باشد و شیوه‌های تشکیل‌دهنده آن تأکید فراوانی، شیل کربنات، شیل تیره دریایی و شیل سبز – خاکستری دریایی بود و کانی‌های رسی به ترتیب فراوانی کاوکونیت – کلریت ، کلریت – گلوکونیت مراسم مخلوط لایه می‌باشند که با کانی غیر روسی کلسیت همراه اند. براساس مطالعات انجام شده سازند سروک در یک برش در یک پلاتفرم کربنات ته‌نشین شده است که از سمت ساحل به طرف مرکز حوزه رسوب‌گذاری در حال عمیق شدن می‌باشد.