سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی توسعه نظام پیمانکاری در ساختار صنعتی کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن چشم براه – کارشناس ارشد مهندسی صنایع ،مجری پروژه های بهبود مدیریت زنجیره تامین
محسن مرتضوی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع،کارشناس ارشد برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد

چکیده:

امروزه اکثر شرکتها توجه ویژه ای به مسأله تأمین خارجی دارند . برون سپاری به سازما ن ها این امکان را می دهد تا با بهره گیری از امکانات سایر شرکت ها، هزینه های تولیدی خود را کاهش دهند . برون سپاری همچنین فرصت های توسعه بسیاری را برای سازمان ها فراهم م ی آورد. در یک عبارت می توان گفت که برو نسپاری اگر به درستی مورد استفاده قرار گیرد، ابزار بسیار قدرتمندی است که می تواند کامیابی سازمان را در عرصه رقابت رو به تزاید تجاری باعث گردد . اما چنانچه در استفاده از این ابزار قدرتمند دقت و تأمل کافی صورت نگیرد، نه تنها ممکن است هیچیک از منافع مورد انتظار حاصل نشود بلکه آسیب ها و خسارات جبران ناپذیری بر منافع بلند مدت سازمان وارد آید که به راحتی قابل جبران نباشد . این مقاله مروری دارد بر عوامل مخاطره انگیز در برون سپاری و شرح برخی وقایع نامطلوب که ممکن است در جریان برون سپاری فعالیتهای صنعتی سازمان را در معرض ضرر و زیان و عواقب شوم قرار دهد . مقاله همچنین برخی راهکارها و فعالیتهای پیشگیرانه جهت کنترل و یا کاهش مخاطرات را مورد توجه قرار میدهد.