سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

تورج دانا –
مجید عباسپور –
پروین نصیری –
ساناز توتونچیان –

چکیده:

حمایت از ایجاد و تقویت شرکتهای پیمانکار عمومی عامل انتقال و ارتقاء فن اوری ملی محسوب می شود. شرکت پتروپارس به عنوان پیمانکار عمومی صنعت نفت و گاز در ابتدای شروع توسعه فاز ۱ پارس جنوبی تاسیس شد که علاوه بر اجرای آن پروژه ، توسعه پروژه فازهای ۴و۵ و پروژه فازهای ۶، ۷و۸ را بعهده داشته است. به جهت جلوگیری از مخاطرات و حوادث در اجرای عملیات، نسبت به اجرای پروژه مستندسازی و تدوین سیستم ایمنی، بهداشت و محیط زیست اقدام شد، تا با بکارگیری این سیستم خطرات ناشی از کار به پرسنل، محیط زیست، وسایل و تجهیزات کاهش یابد. دراین مقاله سعی شده است تا با ارزیابی ریسک مراحل مختلف زمانی اجرای پروژه های نفت و گاز و بر مبنای آن، مدون سازی سیستم HSE مورد بررسی کامل قرار گیرد، همچنین سی شده است تا به سوالات ذیل پاسخ داده شود.
انضباط های HSE که در مراحل اجرایی پروژه های نفت و گاز، توسط پیمانکاران عمومی رعایت می گردند چه هستند و مهمترینآنها کدامهستند؟ نحوه مدیریت HSE اعمال شده در مارحل مختلف زمانی اجرای پروژه به چه صورتی است؟ ریسک حاصل از هر کدام از انضباط های ایمنی، بهداشت و محیط زیست از لحاظ کمی به چه صورتی است؟ همبستگی بین مراحل مختلف زمانی اجرای پروژهاز لحاظ ریسک های HSE موجود در هر مرحله چگونه است و چه اقدامات مدیریتی لازم است اعمال گردد تا مخاطرات اجرایی پروژه به حداقل ممکن برسد؟