سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا ابریشمی – مجری طرح استحصال و جمع آوری گازهای همراه (NGL ) سیری ، شرکت نفت فلات قاره ای
تورج دانا – شرکت نفت فلات قاره ایران ، *نگارنده مسئول

چکیده:

شرکت نفت فلات قاره با هدف توسعه ، استخراج و بهره برداری از نفت خام در خلیج فارس در سال ۱۳۵۹ تاسیس و به فعالیت پرداخته است .پروژه های شرکت بر حسب مناطق مختلف جغرافیایی به چهار ناحیه بهرگان، خارگ، سیری و لاوان تقسیم می گردد.بر این اساس و به جهت نیل به اهداف توسعه پایدار، مدیریت ارشد شرکت ، تعهد به قوانین ، مقررات و ضوابط HSE 1مصوب شرکت ملی نفت ایران را به عنوان دستورالعمل اجرایی مد نظر داشته و مدیران اجرایی کلیه پروژه هادر این راستا مکلف و مقیدمی باشند.چگونگی اعمال سیستم مدیریت HSE و روند اجرای آن نیازمند شناسایی کامل از اوضاع پروژه می باشد و بر این مبنی لازم است تا مدیریت پروژه قبل از استقرار سیستم جامع HSEMS،با در نظر گرفتن وضعیت توسعه پروژه و توجه به پروژه های جدیدالاکتشاف و بهره برداری از میادین جدید، و یا پروژه های توسعه میادین قبلی و در حال بهره برداری، نسبت به شناسایی و مدیریت ریسک های موجود اقدام نماید.با توجه به لزوم بررسی مخاطرات و ریسک HSE پروژهNGL سیری به عنوان پروژه توسعه میادین قبلی و در حال بهره برداری ، مراحل ساخت تا بهره برداری پروژه مورد ارزیابی قرار گرفت و نسبت به اجرای پروژه مدیریت ریسک و تدوین سیستم ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست اقدام شد، تا با بکارگیری این سیستم‌ خطرات ناشی از کار به پرسنل، محیط‌زیست، وسایل، تجهیزات و اموال ودارایی های سازمانی کاهش یابد. در این مقاله سعی شده است تا با ارزیابی ریسک مراحل مختلف اجرایی پروژه‌های در حال توسعه میادین در حال بهره برداری صنعت نفت و گازمورد بررسی کامل قرار گیرد، همچنین سعی شده است تا انضباط‌های HSE که در مراحل اجرایی این گونه پروژه ها، توسط پیمانکارانرعایت می‌گردند، تجزیه و تحلیل و رتبه بندی گردند و بر این اساس نحوه مدیریت HSE اعمال شده در مراحل مختلف زمانی اجرای پروژه مشخص شد. بدین منظور ریسک ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست با مقادیر کمی برآورد گردید و همبستگی و مدل رگرسیون خطی ریسک‌های HSE موجود در فازهای مختلف اجرایی پروژه اندازه گیری و طراحی شد. در این مقاله همچنین سعی شده است تا اقدامات مدیریتی جهت کاهش و حذف ریسکهای HSE ناشی از فعالیت های اجرایی پروژه مورد بررسی قرار گیرد.