سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش صنایع فراساحل و حضور در بازارهای جهانی

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

محمدرضا ابریشمی – مجری پروژه NGL سیری، شرکت نفت فلات قاره ایران
تورج دانا – شرکت فلات قاره ایران، نگارنده مسئول

چکیده:

شرکت نفت فلات قاره با هدف توسعه، استخراج و بهره برداری از نفت خام در خلیج فارس در سال ۱۳۵۹ تاسیس و به فعالیت پرداخته است. پروژه های شرکت بر حسب مناطق مختلف جغرافیایی به چهار ناحیه بهرگان، خارگ، سیری و لاوان تقسیم می گردد.
بر این اساس و به جهت نیل به اهداف توسعه پایدار،مدیریت ارشد شرکت، تعهد به قوانین ، مقررات و ضوابط HSE مصوب شرکت ملی نفت ایران را به عنوان دستور العمل اجرایی مد نظر داشته و مدیران اجرایی کلیه پروژه ها در این راستا مکلف ومقید می باشند.
چگونگی اعمال سیستم مدیریت HSE و روند اجرای آن نیازمند شناسایی کامل از اوضاع پروژه می باشد و بر این مبنی لازم است تا مدیریت پروژه قبل از استقرار سیستم جامع HSEMS ، با در نظر گرفتن وضعیت توسعه پروژه و توجه به پروژه های جدیدالاکتشاف و بهره برداری از میادین جدید، و یا پروژه های توسعه میادین قبلی و در حال بهره برداری ، نسبت به شناسایی و مدیریت ریسک های موجود اقدام نماید.
با توجه به لزوم بررسی مخاطرات و ریسک HSE پروژه NGL سیری به عنوان پروژه توسعه میادین قبلی و در حال بهره برداری، مراحل ساخت تا بهره برداری پروژه مورد ارزیابی قرار گرفت ونسبت به اجرای پروژه مدیریت ریسک و تدوین سیستم ایمنی، بهداشت و محیط زیست اقدام شد. تا با بکارگیری این سیستم خطرات ناشی از کار به پرسنل ، محیط زیست، وسایل، تجهیزات و اموال و دارایی های سازمانی کاهش یابد. در این مقاله سعی شده است تا با ارزیابی ریسک مراحل مختلف اجرایی پروژه های در حال توسعه میادین در حال بهره برداری صنعت نفت و گاز مورد بررسی کامل قرار گیرد. همچنین سعی شده است تا انضباط های HSE که در مراحل اجرایی این گونه پروژه ها توسط پیمانکاران رعایت می گردند، تجزیه و تحلیل و رتبه بندی گردند و بر این ساس نحوه مدیریت HSE اعمال شده در مراحل مختلف زمانی اجرای پروژه مشخص شد.بدین منظور ریسک ایمنی، بهداشت و محیط زیست با مقادیر کمی برآورد گردید و همبستگی و مدل رگرسیون خطی ریسک های HSE موجود در فازهای مختلف اجرایی پروژه اندازه گیری و طراحی شد. در این مقاله همچنین سعی شده است تا اقدامات مدیریتی جهت کاهش و حذف ریسکهای HSE ناشی از فعالیت های اجرایی پروژه مورد بررسی قرار گیرد.