سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عباس آسوشه – استادیار فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس
امید مجابی – دانشجوی کارشناسی ارشدفناوری اطلاعات،دانشگاه تربیت مدرس
کیوان امینی – دانشجوی کارشناسی ارشدفناوری اطلاعات،دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مراکز داده اینترنتی به عنوان یک زیر ساخت امن برای ارائه خدمات نوین الکترون کیی مطرح می باشند. ویژگیهای مهم چنین مراکزی سرمایه گذاری اولیه بسیار زیاد ، ارائه و فروش خدمات سریع و قابل اعتماد تنوع زیاد مشتریان و استفاده از فناوریهای بسیار پیشرفته هستند. در ایران با حرکت به سمت ارائه خدمات نوین الکترونیکی، بهکارگیری این مراکز مورد توجه بخشهای دولتی و خصوصی قرار گرفته است اما با توجه به حجم بزرگ مراکز داده پروژه های راه اندازی مراکز داده اینترنتی با مخاطره هایی همراه است شناخت و مطالعه این مخاطره ها برای تصمیم گیری در راه اندازی و استفاده از این مراکز می تواند ملاکهای خوبی را قبل از ایجاد و راه اندازی آنها بوجود آورد.