سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد اسکندری – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز
عبدالامیر معزی – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
مصطفی چرم – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

مطالعات نشان داده که در کشورهای پیشرفته سرباره های کارخانه های تولید فولاد کاربردهای بسیار زیادی در صنایع مختلف پیدا کرده اند و از یک محصول زیان آور به محصولی مفید و سود آور تبدیل شده اند . سرباره های کوره آهن منبسط شده در لایه های کوبیده خاک در اثر جذب آب خاصیت سیمانی نشان می دهند و موجب چسبندگی دانه ها می گردند . برای استفاده از سرباره ها در خاک آماده سازی کمی لازم است و معمولا تغییر شکل اولیه آنها لازم است تا اینکه بتوان از این مواد به عنوان یک منبع کودی در خاک استفاده کرد . گزارش های قابل توجهی پیرامون قابلیت استفاده مفید از اکسید آهن، سربارهو غبار پروازیحاصل از صنایع فولاد سازی بروری مقدار عناصر غذایی قابل جذب و افزایش عملکرد گیاهان تحت تاثیر آنها منتشر شده است . سرباره علاوه بر آهک حاوی تعدادی از عناصر غذایی مورد نیاز گیاه هم می باشد که پتانسیل آن را به عنوان یک ماده اصلاح کننده خاکهای اسیدی افزایش می دهدبه عنوان مثال در سال ۱۹۹۶ کریستین و ارستاد مشاهده کردند استفاده از سرباره به عنوان یک ماده آهکی در خاک آلی باعث افزایش pH ، وزن خشک گیاهی و افزایش مقدار عناصر غذایی قابل جذب گیاه می شود با توجه به موارد فوق الذکر و اهمیت صنایع فولادسازی در کشور و استان خوزستان، وجهت بکارگیری ضایعات صنعت فولادسازی در کنار مواد آلی در بخش کشاورزی، این تحقیق در مجتمع صنایع فولاد خوزستان و با هدف کلی تعیین مناسب ترین نسبت سرباره به ماده آلی کاربردی به اجرا در آمد