سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

محمدتقی عیسایی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
ناصر جاودانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری و اطلاعات

چکیده:

بعنوان یک اصل پذیرفته شده هدف یابی نشانی از کارایی است و هرقدر براوردها از نتیجه کار دقیق تر صورت پذیرد بهتر میتوان از صرف هزینه های اضافی و یا شکست پروژه ها جلوگیری نمود. در انجام پروژه های مربوط به استقرار مدیریت دانش نیز ضروریست پیش از آغاز پیاده سازی نسبت به ارزیابی سطح توسعه یافتگی سازمان از منظر مدیریت دانش اقدام شود.