سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد نصیری – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی
سیدغلامرضا اعتماد – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

در استفاده از نانوسیال جهت انتقال حرارت نیاز به دانستن هدایت حرارتی آن می باشد . مدلهای کلاسیکی نظیر مدل ماکسول در غلظتهای زیاد نانو ذره در سیال پایه برآورد قابل قبولی از هدایت حرارتی نانوسیال بدست نمی دهند. با لحاظ کردن پارامترهایی نظیر حرکت براونی نانو ذرات مدلهای دیگری برای این مسئله گردیده است. در این مقاله پس از معرفیمدلهای مختلف کارایی مدلهای کلاسیک و مدلهای جدید ارائه شده بررسی گردیده است.