سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین رسولی – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
مسعود اسدی عراقی – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

چکیده:

پژوهش حاضر شامل بررسی جامع مطالعات سینتیک و همچنین موازه های جرم و انرژی برای پلیمریزاسیون پروپلین با کاتالیست زیگلر – ناتا (نسل چهارم) می باشد نظر به اجرای پایلوت تولیدپلی پروپلینتحت لیسانس شرکت بازل (تکنولوژی اسفرپیل) در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی ایران و با عنایت به اهمیت مدلسازی فرایند، پیش بینی خواص محصول و نقش سینتیک واکتنشی در آن، این مطالعه مقایسه ای بین مدلهای سینتیکی ارائه شده توسط حققان مخهتلف راا شامل می شو که در نهایت با عنایت به شرایط دمای، فشاری و همچنین زمان واکنش مدل سینتیکی آقای سامسون و تشابهات آن با شرایط عملیاتی تکنولوژی اسفرپیل، این مدل از میان هفت مدل ارائه شده، بعنوان مدل پیشنهادی برای این تکنولوژی انتخاب گردیده است. اساس مدل آقای سامسون بر دو فرض اساسی استوار می باشد اولین فرض اینکه شدت انتشار سایت های مختلف بصورت مدل یکپارچه (Lump) بوده و دومین فرض دستیابی به این مطلب است که یک سرعت غیر فعال شدن کاتالیست برای این مکانیزم در نظر گرفته شود. در این مدل از بین درجه های مختلف سرعت واکنش پلیمریزاسیون، درجه ۲ بهینه ترین حالت است چرا که درجه ۱/۵ یا درجه های بالای ۲ خطایی حدود ۶۰% ایجاد می نماید. انرژی اکتیواسیون واکنش انتشار ناشی از سرعت های اولیه در دماهای مختلف برابر با ۷۹/۹ KJ/mol و انرژی اکتیواسیون غیر فعال شدن کاتالیست حدود ۳۵/۷ KJ/mol تخمین زده می شود.