سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد احمدزاده قاسم آبادی – ارشد صنایع و مدیریت پروژه براساس استاندارد PMBOK، مدیر واحد برنامه ریزی و ک

چکیده:

با توجه به وضعیت و استعدادهای موجود در کشورمان،لزوماجرای طرح های کلان در زمینه های گوناگون الزامی است، کهبرای اجرای پروژه هایی از این قبیل نیازمند تشکیل شرکتهای پیمانکار عمومی GC (General Contractor) به عنوان مسئول آماده سازی، هماهنگی تکمیل و اتمام کارهای یک طرحهستیم.
از طرفی مدیریت پروژه های GC بعنوان یکی از روشهای تحویل پروژه،یکی از پیچیده ترینمدیریت ها می باشد، چرا که پیمانکار عمومی باید شرکتی باشد که :
اولا : دارای تجربه کافی و توان اجرائی در اداره چندین پروژه را بصورت توامان داشته باشد.
ثانیاٌ: قابلیت تحویل کار به پیمانکاران فرعی (از طریق مناقصه)و سپس مدریریت قرارداد(Contract Management)را داشته باشد.
ثالثاً: دارای مهارتهای سازمانی و نیروهای خبره و کارآمد باشد و …
در این راستا تامین تجهیزات پروژه، یکی از مهمترین بخش های پروژه می باشد که در این مقاله نگارنده بر آن است تا بر اساس یکی از معتبر ترین استانداردهای مدیریت پروژه، یعنی استاندارد (-۲۰۰۴ PMBOK®)Project Management Body Of Knowledge 2004، این مرحله(تامین تجهیزات) رابه چالش کشاند.
چارچوب مدل ارائه شده برای اینکارمدلی است که مشتمل بر ۴ فرایند می باشد:
۱- فرایند برنامه ریزی قرارداد
۲- شناسائی، انتخاب و عقد قرارداد با پیمانکاران
۳- مدیریت قرارداد
۴- تحویل تجهییزات و اتمام تدارکات
در فرایند برنامه ریزی قرارداد، عمده فعالیت بر روی شناخت هر چه بیشتر و بهتر آیتم های قراردادی و برنامه ریزی برای مدیریت مراحل تدارکات می باشد.
در فرایند دوم، یعنی فرایند شناسائی، انتخاب و عقد قرارداد با پیمانکاران، با آگاهیو شناخت از توانائی ها و قابلیتهای موجود درپیمانکاران، مراحل لازم جهت عقد قرارداد با پیمانکاران صورت می پذیرد.
در فرایند سوم، یعنی فرایند مدیریت قرارداد، اجرائی شدن دو فرایند قبلی آغازمی گردد که این فرایند باید با ارزیابی و کنترل مستمر همراه باشد.
و در نهایت در فرایند چهارم، تحویل تجهیزات و اتمام تدارکات، با ارائه تجهیزات پروژه انجام می پذیرد.
لازم به ذکر است که سعی نگارنده در این مقاله برآن است تا در کلیه فرایندهای ۴ گانه مذکور، چارچوب سیستماتیک استاندارد PMBOK® مشتمل بر ورودی، ابزار و تکنیک و نیز خروجیرا رعایت نماید.