سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین احمدی کیا – دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده مهندسی، استادیار،
احمدرضا پیشه ور – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مکانیک، دانشیار

چکیده:

برخورد جریان جت خروجی از یک نازل متحرک موشک به زمین مطالعه شده و خصوصیات میدان جریان با نتایج تجربی شبه استاتیک مقایسه شده اند. ترکیب دو مدل تلاطم جبری بالدوین – لوماکس و طول لایه اختلاط برای تعیین ادی -لزجت در کلیه نواحی جریان، خصوصاً نواحی نزدیک دیوار و لایه برشی جت بکار ر فته است. شبیه سازیهای عددی با مدل جبری ترکیبی توانسته است کلیه بخشهای میدان جریان نظیر نا حیه جدایش پشت نازل، امواج انبساطی در گوش ه انتهایی نازل، نواحی جریان چرخشی نزدیک دیواره پشت جسم و خروجی پلوم، جریان چرخشی روی انتهای سطح جانبی نازل، تبدیل صحیح انعکا س موج ضربه ای در محور تقارن و هسته پلوم به یک دیسک ماخ قوی را به خوبی پیش بینی نم ایند. این مدل موقعیت دیسک ماخ، ارتفاع حباب سکون و پیک فشار را مطابق با نتایج تجربی و مشابه مدل دو معادلهای پیش بینی نموده است.