سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی رضا پازوکی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
مصطفی غیور – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
نادر معظمی گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف بدست آوردن مدلهای ریاضی برای جرم ظاهری بدن انسان تحت ارتعاشات عمودی است که نتایج حاصل از این مدلها با نتایج آزمایشگاهی تطابق قابل قبولی داشته باشد.پارامترهای مکانیکی بهینه ۴ مدل(دو مدل یک درجه و دو مدل دو درجه آزادی)از روی میانگین جرم ظاهری ۶۰ نفرکه از یک تحقیق آزمایشگاهی بدست آمده ،بدست آورده شده است.مقادیر پارامترهای مکانیکی بدست آمده و نتایج حاصل از مدلها بصورت نمودار برای مقایسه با نتایج آزمایشگاهی آورده شده است.این نتایج نشان میدهد در فرکانس حدود ۵ هرتزتطبیق این نتایج بهتر است.توجه شود که مدل دو درجه آزادی یک جرم ظاهری مشابه با بدن انسان را ارائه میدهد ولی این تشابه دلالت بر اینکه حرکات بدن در رفتار مشابه جرمهای این مدلها هستند، ندارد.