سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عاطفه حکمت – گروه مهندسی شیمی ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک
عبدالرضا مقدسی – گروه مهندسی شیمی ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک
نوشین السادات بنی جمالی – گروه مهندسی شیمی ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک

چکیده:

در این کار به بررسی روش ارائه شده برای اندازه گیری توزیع زمان ماند پاسخ ، توسط یک غلظت سنج رنگی در ورودی و خروجی میکرو میکسر های سیالاتی پرداخته شده است . به صورتیکه یک طیف سنج غلظتی اجازه تشخیص خصوصیات وسیله از جمله اختلاط معکوس و هندسه کانال را می دهد . تا زمانی که روش تجربی بر اساس یک محرک خارجی باشد ، داده اندازه گیری شده با زمان ماند واقعی اختلاف هائی را نشان میدهد . این تفاوت به دلیل اتصال مجاری موئینه و سهم آنها بر زمان ماند کل سیستم است . برای مدل سازی ماند در سه نوع میکرومیکسر ، به بررسی دو مدل مختلف می پردازیم و نتایج حاصل از مدل سازی ریاضی با نتایج عملی مرجع مقایسه میشوند ، اولین مدل به کار رفته ، معروف به "مدل جریان پلاگ" (انتشار محوری) است که معمولا برای راکتورهای ماکروسکوپیک استفاده می شود ، اما به دلیل محدود شدن این مدل برای جریان آرام و پلاگ "مدل تجربی" دیگری ارائه شده که در مورد بازه وسیعی از وسایل و پارامترهای فرایندی مختلف آنها ، کاربرد دارد . در این کار زمان ماندهای سه میکرومیکسر مختلف در یک دبی خاص جریان بررسی شده و با مدل تجربی مقایسه شده اند . براساس نتایج بازده اختلاط و رفتار پیوسته سیال می توان رفتار راکتورهای مختلف را آنالیز کرد.