سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
سیدفرهاد حسینی – دانشجوی کارشناسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
رزا کلاهدوز – دانشجوی کارشناسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
سعید حدیدی مود – استادیار گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند

چکیده:
در این پژوهش رفتار نمونه های ساخته ش ده از آلیاژ آلومینیوم ۷۰۷۵ را بررسی خواهیم کرد. جهت بررسی رفتار از مدلی موضعی و پرکاربرد در حوزه شکست ترد ، مدل برمین ۱، در حالت های برمبنای تنش ۲ و برمبنای کرنش ۳ استفاده می کنیم . در این بررسی ها از مطالعات تجربی و عددی استفاده شده است . تعداد قابل توجهی از نمونههای گرد شیار دار ساخته و تست کشش بر روی آنها انجام گرفت، این تست ها در دمای محیط انجام شده است . مقایسه نتایج مطالعات المان محدود انجام گرفته با استفاده از مدل معرفی شده با نتایج آزمایشی ما را در درک رفتار این آلیاژ یاری خواهد داد . نتایج نشان داد رفتار شکست این آلیاژ از مدل برمبنای کرنش پیروی می – کند.