سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی یعقوب زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – استاد بخش عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

شکست سدهای خاکی از جمله حوادثی است که خسارات جانی و مالی فراوانی به همراه دارد. مطالعات ارزیآبی ریسک ناشی از شکست سدهای خاکی نیازمند پیش بینی پارامترهای شکست و تخمین حداکثر جریان خروجی از مقطع شکست می باشد. تاکنون مدلهای زیادی برای محاسبه هیدروگراف های خروجی حاصل از شکست سد ارائه شده است. از جمله این مدلها، می توان مدل شکست سه بعدی (۳D) و مدل NWS را نام برد. از عوامل موثر بر حداکثر جریان خروجی از سد را می توان محل ایجاد شکست در دیواره سد، شکل مخزن و جریان ورودی به مخزن سد را نام برد. در مطالعه حاضر اثر روشهای پیش بینی پارامتر شکست و مدل شکست سه بعدی (۳D) بر حداکثر جریان خروجی حاصل از شکست سد در سدهای خاکی با مواد غیرچسبنده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان میدهد در شکستهای با عمق بیشتر از ۰٫۶۱ متر مدل شکست ۳D نتایج قآبل قبولی ارائه می دهد.