سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا کمالی – مرکز تحقیقات و فناوری مواد پیشرفته- دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدمحمدمهدی هادوی – مرکز تحقیقات و فناوری مواد پیشرفته
حکمت رضوی زاده – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

مدل مثلث هلیکس هم اکنون به عنوان یک مدل پیشرو در ارتباط میان دانشگاه، صنعت و دولت مطرح می باشد. گونه جدیدتر این مدل مبین برخی نقشهای مجزا و برخی نقشهای مشترک این سه نهاد در توسعه اقتصادی ملی است. فصل مشترک دانشگاه و صنعت در حوزه های کاربردی و فصل مشترک دانشگاه و دولت در حوزه های جدید دانش پایه است. در این مقاله ضمن معرفی مدل مزبور، فرایندKRHبه عنوان یک فرایندجدید ابداع شده در ایران با نگرش فوق معرفی می گردد.