سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نواب حاتمی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ماهشهر، گروه مهندسی شیمی، ماهشهر، ایران
امین کاظم نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ماهشهر، گروه مهندسی شیمی، ماهشهر، ایران
حجت فرهمندفرد –

چکیده:

دراین تحقیق به بررسی عوامل موثر برضریب انتقال جرم در فاز پراکنده مثل قطر قطره ها زمان ماند و سرعت لغزشی پرداخته شده است دراین مطالعه از سیستم تولوئن – آب – استون استفاده شده است که در آن تولوئن فاز پراکنده آب فاز پیوسته و استون جز انتقال یابنده است سیستم انتخابی این ویژگی را دارد که در آن تمامی مقاومت در برابر انتقال جرم در فاز پراکنده است تا بدین وسیله Kd برابر با kod شود و بتوان از معادلات اساسی انتقال جرم درون قطرات با جایگزینی kd بجای kod استفاده کرد نحوه تغییر ضریب انتقال جرم با زمان ماند بررسی شده است. همچنین میزان تاثیر قطر قطره و عدد رینولدز مورد بحث قرارگرفته و مقایسه ای بین مدل های اصلی انتقال جرم درون قطرات صورت گرفته است. این تحقیق نشان میدهد که ضریب انتقال جرم در زمان های اولیه تشکیل قطره افت شدید پیدا می کند و بعد از مدت کوتاهی در این تحقیق ۳۰ الی ۴۰ ثانیه این ضریب ثابت می ماند همچنین ضریب انتقال جرم با افزایش قطرقطره افزایش پیدا می کندو مدل به مدل کرونیگ برینک و هندلس – بارون نزدیک تر می شود مقایسه ها نشان داد که آزمایشهایی که از مدل کرونیگ – برینک پیروی می کنند نسبت به مدل گروبر دارای افت کمتری در ضریب انتقالجرم هستند و اثری شبیه به اثر افزایش قطرقطره دارند.