سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا مردانی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر- مرکز تحقیقات هیدروفیزیک شیراز

چکیده:

آنچه در این مقاله ارائه شده است بررسی ارتعاشات سرامیک های پیزوالکترونیک حلقوی و دیسکی در مدهای ارتعاشی مختلف به دو روش تئوری و تجربی و مقایسه آنها با هم می باشد. بر اساس مطالب این مقاله می توان با توجه به ابعاد و جنس سرامیک های پیزوالکتریک، نمودارهای امپدانسی، فرکانسهای رزونانس و آنتی رزونانس را در مدهای مختلف با دقت خوبی تعیین نمود. همچنین در این مقاله نمودارهای تئوری و تجربی با هم مقایسه شده که نتایج قابل قبولی بدست آمده است. با استفاده از نتایج بدست آمده می توان قبل از ساخت پیزوسرامیک آن را شبیه سازی کرده و از اتلاف وقت و هزینه در این زمینه جلوگیری نمود. همچنین طراحان ترانسدیوسرپیزوسرامیک می توانند از نتایج آن در طراحی بهره بگیرند.