سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود پلاسی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه تهران
مهدی آشتیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله با استفاده از مدلهای مختلف رفتاری خاک تاثیر حفاری تونل دوقلو در نشست زمین و نیز تنش های بوجود آمده در خاک مورد بررسی قرار می گیرد. سه نوع مدل رفتاری شامل مدل الاستیک خطی و مدلهای الاستوپلاستیک طبق معیارهای موهر-کولمب و دراکر-پراگر مورد استفاده واقع می شود. نتایج محاسبه شده بر اساس تحلیل دو بعدی تفاضل محدود با استفاده از نرم افزار FLAC با روشهای تجربی مورد مقایسه قرار می گیرد.