سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

امیرعلی ابراهیمی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا بندری – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
متین پروری – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله افزایش مقیاس فرایند تولید کاتالیست پروسکایت به روش سل – ژل از مقیاس آزمایشگاهی تا مقیاس رویمزی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. مراحل انجام این پژوهش به دو بخش آزمایشگاهی و رومیزی تقسیم بندی گردید. در مقیاس آزمایشگاهی، بر روی شرایط بهینه تولید کاتالیست مطالعه، حجم حلال لازم برای انجام فرایند تعیین و با استفاده از اطلاعات آزمایشگاهی واحد رومیزی طراحی شد. به طور کلی آزمایشات انجام شده در واحد رومیزی در مورد بررسی مدل های انتقالحرارت در راکتور ناپیوسته می باشد. در این قسمت معادلات مربوط به انتقال حرارت در مخازن همزن دار بررسیی و با توجه به داده های بدست آمده در این بخش، معادله تجربی منطبق بر شرایط حاکم بر آزمایش که شکل هندسی همزن مورد آزمایش از آن دسته می باشد، ارائه شده است. بر اساس داده های حاصل می توان از این معادله برای تخمین ضریب انتقال حرارت جابجایی داخل راکتور در ابعاد بزرگتر استفاده نمود.