سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

آبتین عبادی عموقین – گروه مهندسی شیمی ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک
علیرضا اقبال حامد – گروه مهندسی شیمی ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک
عبدالرضا مقدسی – گروه مهندسی شیمی ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک

چکیده:

شکست هیدروکربن های سنگین متشکله نفت و تبدیل آن به هیدروکربن های سبکتر از پیچیده ترین عملیات در پالایش نفت می باشد . واحد FCCیکی از واحدهای مهم در انجام این فرآیند است که در آن واکنش احیای کاتالیستی صورت می گیرد . از آنجا که در واحد FCCیک پروسه کامل از فرآیند های انتقال جرم و انتقال حرارت صورت می گیرد . از آنجا که در واحد FCCیک پروسه کامل از فرآیند های انتقال جرم و انتقال حرارت صورت می گیرد ، در این مقاله مدلهای حرارتی حاکم بر ذرات کاتالیست و خوراک ورودی به درون بالابرنده ها و احیا کننده و همچنین مدل انتقال جرم در بالابرنده راکتور و اثر توزیع ذرات کاتالیست بر تولید محصول بررسی شده است .