سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی نیازی – بخش مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
دکتر امیر البدوی –

چکیده:

در این مقاله به بررسی مدل های دینامیکی ارائه شده برای تحلیل بازار تلفن همراه پرداخته شده است. در ابتدا به اهمیت تحلیل بازار تلفن همراه اشاره مختصری شده و سپس مرور کوتاهی بر الفبای ساخت مدل های دینامیکی و روش های مختلف آن شده است. در بخش بعد به ارائه و تحلیل یک مدل علت و معلولی و یک مدل حلقه جریان برای پیش بینی تعداد مشترکین تلفن همراه و مدلی برای پیش بینی هزینه های استفاده از خدمات مخابراتی ارائه شده است. سپس رویکردهای مرسوم در کشور برای پیش بینی بازار خدمات تلفن همراه معرفی شده و پیش بینی آنها برای این بازار در سال های آتی ارائه شده است. در پایان نیز به چالش های پیش رو در ارائه مدل دینامیکی برای تحلیل بازار تلفن همراه کشور پرداخته شده است.