سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیاوش عاشوری – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت
هومن محمد شاهی – کارشناسی ارشد مهندسی مخازن – اداره لرزیابی مخازن

چکیده:

در این مقاله سعی گردیده است تا مدل های موجود درباره رسوب آسفالتین مورد بررسی و مقایسه قرار بگیرد. مشاهدات و نتایج این بررسی نشان دهند این امر است که مدل های موجود که مبتنی بر آزمایشات مغزه و داده های حاصل از آن می باشند در توجیه برخی مکانیسم های رسوب آسفالتین در محیط متخلخل موفق می باشند اما در مورد برخی مکانیسم های دیگر رسوب آسفالتین در محیط متخلخل کارآمد نیستند . از این رو مؤلفین در صدد برآمدند تا با طراحی آزمایشاتی بر روی رسوب آسفالتین در دستگاه لوله قلمی مکانیسم های رسوب گذاری آسفالتین را با این داده ها بررسی کرده و مدلی اصلاح شده را ارائه دهند.