سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرشاد فرشچی تبریزی – دانشگاه سیستان و بلوچستان ، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت ، گروه مهندسی
اشکان ذوالفقاری شارک –

چکیده:

آب شیرین کن های خورشیدی از جمله وسایلی است که برای تهیه آب شیرین برای مصارف آشامیدن ، آب های صنعتی و کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است . اولین سایت آب شیرین کن خورشیدی ایران در سال ۱۳۸۴ به همت شرکت سهامی آب منطقه ای استان هرمزگان در نزدیکی بندر لنگه راه اندازی شده و از آب شیرین کن خورشیدی پلکانی استفاده می کند . تجهیزات این سایت در شرایط بهینه طراحی نشده اند و نیازمند تجدید نظر در طراحی می باشد و این کار به دانشگاه سیستان و بلوچستان سپرده شده است . از آنجا که بهینه سازی پارامترهای طراحی نیازمند یک مدل ریاضی می باشد ، لذا در این مقاله مدلسازی ریاضی عملکرد حرارتی آب شیرین کن های خورشیدی حوضچه ای و پلکانی ارائه و نتایج حاصله مورد بررسی قرار گرفته اند که این نتایج می توانند در مراحل بعدی ، برای بهینه سازی عملکرد آب شیرین کن های خورشیدی مورد استفاده قرار گیرند .