سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامیار موثر نژاد – دانشگاه مازندران، مجتمع فنی و مهندسی نوشیروانی، دانشکده مهندسی شی
فاطمه خوش روش – دانشگاه مازندران، مجتمع فنی و مهندسی نوشیروانی، دانشکده مهندسی شی
راضیه صمیمی – دانشگاه مازندران، مجتمع فنی و مهندسی نوشیروانی، دانشکده مهندسی شی

چکیده:

در این تحقیق به استفاده از یک خشک کن سینی دار آزمایشگاهی منحنی های خشک شدن دو نوع محصول طبیعی (پرتقال و انار خشک شده) در شرایط مختلف تعیین شده اند. سپس ضرایب مدل های ریاضی مختلف موجود درمراجع علمی بر اساس این داده ها یتجربی تعیین شدند. مقایسه میان نتایج حاصل از پیش بینی های این مدل های ریاضی و داده های تجربی اولیه نشان دادند که بطور کلی همخوانی خوبی میان نتایج این معادلات و اندازه گیری های تجربی وجود دارد و میانگین خطای نسبی مطلق برای شش معادله بکار رفته چیزی بین ۱/۵ تا ۷ درصد میباشد.